Jacobshospice

Voor medewerkers van het Jacobshospice gaf ik de training Verbindend Communiceren I en II. Deze training richt zich op het vergroten van empathische en communicatieve vaardigheid alsmede emotionele zelfregulatie en het omgaan met lastige situaties.

“Deze training heeft mijn leven lichter gemaakt en dus ook in het hospice. Ik kan meer mededogen met mijzelf en anderen hebben.”

“Deze training heeft mijn ogen geopend door mij te laten zien dat ik goed ben zoals ik ben. Dat is een heerlijk energie gevend gevoel.”