Screen Shot 2022-01-29 at 15.20.59

Affaire zus, affaire zo: het probleem van het systeem

Je verandert weinig tot niets wanneer je steeds maar bezig blijft de problemen op te lossen in een systeem waarin de manier van denken zich steeds weer uit in een volgende affaire. De affaires zijn slechts de symptomen van een niet werkend systeem. De gaten proberen te dichten in een slecht onderhouden en lekke boot zijn slechts tijdelijke oplossingen voor een groter probleem. Willen we constructief iets aan het probleem doen, dan zullen we moeten kijken naar een ander systeem waarin dit probleem zich niet voordoet. Om met Desmond Tutu te spreken kun je beter stoppen de mensen uit het water te vissen en moet je je af gaan vragen waarom ze er in de eerste plaats invallen.

Het systeem inspecteren
Ook in ons vak als advocaten, mediators en rechters lopen we aan tegen de gebreken van het rechtssysteem. We denken wel dat de wet van en voor ons is, maar is dat zo? Historisch werden de regels door machthebbers opgesteld. We zeggen dat we in een democratische rechtsstaat leven, maar is dat zo? Vorige week schreef ik hierover in mijn algemene inspiratiebrief: Hoe verander je de poppenkast van de democratie? Door op de link hiervoor te klikken kun je dit alsnog lezen indien je deze niet hebt ontvangen. (De onderwerpen in de algemene inspiratiebrief verschillen van de GC Mediation inspiratiebrief en je kunt je ook voor de algemene inspiratiebrief opgeven.) Indien wij in ons vak bezig blijven de gebreken in een systeem op te lossen, worden we dan geen deelgenoot aan het instandhouden daarvan? Ik zeg daarmee niet dat we dan maar niets moeten doen, maar met Desmond Tutu denk ik dat we beter naar de oorzaken kunnen kijken, zodat we een systeem kunnen creëren waarbij zich deze problemen niet meer voordoen.

Een andere oplossing

No alt text provided for this image

De wetten die er zijn en hoe we hiermee omgaan zijn een uitvloeisel van het huidige kiesstelsel, de partijpolitiek en de daarmee verkozen regering. We noemen het democratisch, maar als je naar het resultaat kijkt kun je dit verre van democratisch noemen. Willen we dus iets veranderen, dan hebben we een alternatief voor ons kiesstelsel nodig. En dat alternatief is er al en werkt goed. We noemen het Burger(be)raden en het wordt al nationaal en internationaal op grote en kleine schaal gebruikt. In het Engels worden het Citizens Assemblies genoemd. Ook het idee is eigenlijk niet helemaal nieuw. De Amerikaanse president Thomas Jefferson had hier in 1816 al ideeën over. “Here, then, would be one of the advantages of the ward divisions I have proposed. The mayor of every ward, on a question like the present, would call his ward together, take the simple yea or nay of its members, convey these to the county court, who would hand on those of all its wards to the proper general authority; and the voice of the whole people would be thus fairly, fully, and peaceably expressed, discussed, and decided by the common reason of the society. If this avenue be shut to the call of sufferance, it will make itself heard through that of force, and we shall go on, as other nations are doing, in the endless circle of oppression, rebellion, reformation; and oppression, rebellion, reformation, again; and so on forever.”

Nederland

In Nederland kennen we ondermeer de G1000 die op het gebied van Burgerraden actief is en zij hebben voor 2022 dit op het programma staan:

Meer informatie en de Citizens Assembly in Ierland: klik hier.

Voorproefje op de film die dit jaar uitkomt: https://joinofbyfor.org/ 

Democracy through Citizens Assemblies

Real democracy requires the active participation of the people in the decision making.

Wil je de filmmaker horen vertellen? Dat kan op 12 februari om 18 uur. Meer informatie en tickets: klik hier.

Wil je niet op verandering wachten? Zorg dan dat je deel wordt van de oplossing! Je kunt jezelf om te beginnen verder informeren en vaardigheden eigen maken om van dit veranderingsproces deel uit te gaan maken. Wat doe jij?