Preview 2

IQ en EQ op het werk: Ken je perspectief!

TIP 1: Een succesvolle manager ziet de zaken in perspectief, gaat altijd van de feiten uit en laat zich niet door ongesubstantieerde meningen leiden. Hij weet ook gesprekken en vergaderingen, waarin mensen in oeverloze meningsverschillen dreigen te verzanden, om te buigen zodat een ieder weer van de feiten uitgaat. Hij luistert voordat hij handelt (tenzij het om een noodgeval gaat).

Ieder heeft een stuk van de puzzel
Mijn gedachten: We zien de wereld allemaal vanuit ons eigen perspectief. De menselijke waarneming is beperkt en we hebben de neiging informatie over te slaan tenzij hier bewust bij wordt stilgestaan. Daarnaast beschikken we bijna nooit over alle informatie. Zelfs als we een situatie vanuit alle mogelijke perspectieven bekijken, blijft er altijd wat te raden over. Daarom is de uitkomst van onze beslissingen nooit zeker en meer gebaseerd op ervaring uit het verleden en een vermoeden dat onder gelijke omstandigheden dezelfde uitkomst volgt.

Alle puzzelstukken bij elkaar geven een beter beeld
Het kan dan ook veel opleveren als we zoveel mogelijk relevante informatie verzamelen door anderen uit te nodigen aan een beslissing bij te dragen en naar hen te luisteren. We luisteren ook op een andere manier naar elkaar als we begrijpen dat iedereen mogelijk een stuk van de puzzel in bezit heeft. We oefenen invloed op dit proces uit als we anderen uitnodigen op basis van de vastgesteld feiten waarde aan de discussie toe te voegen en aan een zo goed mogelijke besluitvorming bij te dragen.Niet alleen krijg je zo meer en betere informatie, maar ook de commitment van hen die aan dit proces bijdragen.

Vergroot betrokkenheid en onderling vertrouwen 
Wereldwijd voelt een groot deel van de werknemers (Gallup 70 – 85%) zich niet bij het werk betrokken omdat zij geen kans zien om bij te dragen en het idee hebben dat zij er toch niet toe doen. Naar hen luisteren brengt hier verandering in en draagt bij aan de groei van een onderling vertrouwen dat de samenwerking bevordert. Luisteren, parafraseren en open vragen stellen dragen zo bij aan een beter bedrijfsresultaat.

Feedback en kritiek
Feedback is prima, maar kritiek levert meestal weerstand op. Draai het daarom om en maak van een “Ja maar …” een “En wat dit voorstel nog beter kan maken is ..” Zo inspireer en motiveer je elkaar.

De waarde van emoties
“Emotions play a vital role in feedback. They convey emphasis and let others know what we value. Emotional experiences stick with people, last longer in their memories, and are easier to recall. Neuroscience research makes clear that emotions are essential to our reasoning process. Strong emotions can pull us off course, but in general emotions support better decision-making.” (Harvard Business Review: guide to Coaching employees)