Luisteren

Luisteren is meer dan alleen maar horen wat er wordt gezegd. Het gaat ook om het begrijpen van de intentie die achter een boodschap schuilgaat. Die intentie is niet altijd even helder. Woorden en gedrag kunnen voor verwarring zorgen en soms zelfs leiden tot conflict. Het begrijpen van de intentie brengt mensen weer bij elkaar. Niet dat we altijd hetzelfde willen, maar het begrijpen waarom we iets willen en hoe dit in een behoefte voorziet, geeft het inzicht die een oplossing mogelijk maakt. Dit begint met het actief luisteren naar elkaar en begrijpen hoe het is om in de ander zijn schoenen te staan. Dit is empathische vaardigheid.

Behoeften

De Chileense econoom Manfred Max Neef definieerde de behoeften die de basis vormen voor menselijk gedrag. Al deze behoeften zijn positief en voorzien in het persoonlijk welzijn van het individu. Als je je hiervan bewust wordt ga je luisteren met nieuwsgierigheid en ben je meer bereid om een gezamenlijke oplossing te vinden.

Met actief luisteren bereik je:

  • dat je kunt nagaan of je elkaar goed begrepen hebt;
  • dat je gesprekspartner merkt dat je luistert en hem begrijpt;
  • dat je de spreker helpt om zijn gevoelens en behoeften verder te onderzoeken en te ordenen;
  • dat je aan het eind van een gesprek beiden een helder beeld hebt;
  • onderlinge betrokkenheid en acceptatie.

Meer weten over wat Verbindend Communiceren voor jou kan betekenen?
Schrijf je dan nu in voor de eerstvolgende introductieavond!

Alles al duidelijk?
Schrijf je dan gelijk in voor een training! Kijk hiervoor op de agenda!
Het is een onschatbare investering in jezelf!

Wil je mij uitnodigen voor een lezing of heb je een andere vraag, vul dan het contactformulier in.