Verbindend communiceren

Wat is Verbindend Communiceren?

Verbindend Communiceren is een methode die je communicatieve vaardigheden vergroot waardoor relaties weer soepel gaan lopen en je je doelen beter en makkelijker bereikt. Het gaat zowel om het spreken als luisteren en het ontwikkelen van empathische vaardigheden. Je leert hoe je in iedere situatie een positieve invloed kunt zijn. Het richt zich op het tot stand brengen van een harmonieuze band in de communicatie met anderen in de wetenschap dat zo een boodschap het beste overkomt. Verbindend Communiceren gaat tevens over het om leren gaan met de gevoelens die je hebt en het gaan begrijpen van de behoeften die achter de gevoelens schuil gaan. Zo ben je beter in staat om richting aan je leven te geven en om doelen te verwezenlijken.

Waarom Verbindend Communiceren?

Verbindend Communiceren geeft je het inzicht en de vaardigheden die effectieve en heldere communicatie mogelijk maken. Hierdoor ontstaan niet alleen waardevolle relaties maar ben je ook in staat om deze in stand te houden en te verdiepen. Je zult met meer plezier samenwerken en samen doelen makkelijker bereiken. Je zult in intieme relaties meer geluk en plezier in het samenzijn beleven, terwijl het makkelijker wordt om grenzen aan te geven en op een ontspannen manier gewoon over verschil van inzicht te praten.

Samenwerken

Samenwerken, samen zijn, iets opbouwen, delen, samen groeien, bij dit alles speelt communicatie een belangrijke rol. De manier waarop je communiceert is bepalend voor de relatie die je creëert en de resultaten die je bereikt. Helder communiceren schept dan niet alleen duidelijkheid maar ook vertrouwen tussen mensen en vergroot de beleving van geluk. Duidelijke communicatie vergroot ook de effectiviteit en het hebben van succes. Inzicht in de eigen beleving en begrip voor de beleving van de ander schept niet alleen een diepere band maar maakt het mogelijk om steeds meer een win-win situatie te creëren. Dit is Verbindend Communiceren.

Vaardigheid

Verbindend Communiceren vereist vaardigheid die boven het beheersen van een taal uitgaat. Een ‘goede’ band en het ervaren van verbondenheid kan vanzelf ontstaan. Het gaat er natuurlijk om deze band ook ‘goed’ te houden als de ideeën uiteen lopen of als er sprake is van een conflict. Verbindend Communiceren geeft je de mogelijkheid om met begrip en respect voor een ieders standpunt het eigen doel te realiseren en daarbij de verbinding te bewaren. Verbindend Communiceren helpt daarom ook conflicten voorkomen, maar het kan ook bestaande conflicten helpen oplossen en de waardevolle band tussen mensen te herstellen.

Verbindend Communiceren is mede gebaseerd op het werk van de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg (geweldloze communicatie / Nonviolent Communication) www.cnvc.org.

Resultaat

Het toepassen van Verbindend Communiceren resulteert onder meer in:

  • duidelijkheid inzake je eigen waarden en deze uit zich in authenticiteit en integriteit;
  • groeiend respect voor andermans waarden en beleving;
  • efficiency in het bereiken van doelen;
  • het leren omgaan met emoties en het scheppen van veiligheid in communicatie;
  • synergie in samenwerking, creativiteit, ontwikkeling en persoonlijke groei;
  • onderlinge verbondenheid door het ontwikkelen van empathische vaardigheden.

Meer weten over wat het voor jou kan betekenen?
Schrijf je dan nu in voor de eerstvolgende introductieavond!

Alles al duidelijk?
Schrijf je dan gelijk in voor een training! Kijk hiervoor op de agenda!
Het is een onschatbare investering in jezelf!

Wil je mij uitnodigen voor een lezing of heb je een andere vraag, vul dan het contactformulier in.