shutterstock_175547297

Conflicten, wat doe je er mee?

Hoe moeilijk zijn ze niet en heb jij dat ook dat je het liever uit de weg gaat, voorkomt of zo snel mogelijk oplost? Ik denk dat velen het met je eens zullen zijn. Conflicten lossen toch niks op? Toch horen ze erbij. Mensen zijn het nu eenmaal niet altijd eens met elkaar en willen niet altijd hetzelfde. In die zin lijken ze dan ook onvermijdelijk. Lastig!

Lastig?

Onze beleving kan wel zijn dat het lastig is, maar is dat wel waar? Is een conflict wel een probleem? Dat hangt denk ik ook af van de vaardigheid die je hebt in het omgaan met conflicten. Er zijn mensen die daar nu juist hun werk van hebben gemaakt. Denk aan politieagenten, advocaten, rechters en mediators bijvoorbeeld. Zij doen dit voor de kost. Zij kijken naar de situatie en nemen een beslissing hoe ze daarmee omgaan. Ze hebben zakelijk leren kijken naar zaken die voor anderen enorm emotioneel zijn. En precies daar zit hem dan al de kneep. Als je nuchter naar zaken kon kijken was er niet zoveel conflict meer en ging het puur om het maken van een nieuwe keuze.

Definitie

Dat sluit dan gelijk mooi aan op de definitie van een conflict. Wellicht begint het probleem dat we ervaren bij onze definitie van wat een conflict is. Het Van Dale woordenboek geeft een korte definitie: “Strijd of verschil van mening.” Een andere definitie die ik vond is wat breder: “Een conflict is een verschil van mening waarbij twee of meerdere personen/partijen een doelstelling nastreven of een waarde aanhangen die onverenigbaar blijken te zijn en daardoor in botsing komen.” Als je al denkt dat het een strijd of onverenigbaar verschil is wordt het lastig om daar een oplossing voor te vinden en dan maak je het eigenlijk al emotioneel. Ik gebruik daarom een heel andere definitie: ”Een uitnodiging om de mogelijkheden van elkaar uitsluitende keuzen in een reeds veranderde werkelijkheid te onderzoeken.” Een conflict is eigenlijk niets meer dan in een veranderde werkelijkheid opnieuw een keuze moeten maken omdat als je het een doet je niet het ander ook kunt doen. Je eet niet je ijsje en je frietjes tegelijk, toch? Ik denk als iemand beiden voor je meeneemt je eerst het ijsje opeet want anders is het al gesmolten. Een andere keus is natuurlijk het ijsje weggeven en de frietjes te eten.

De kern van het conflict

Elkaar uitsluitende keuzen, daar gaat het om. Je wilt wel samenwerken maar je wil het ieder op je eigen manier doen bijvoorbeeld. Je wilt elkaar wel steunen maar niet ten kosten van je eigenbelang. Je wil wel samen op vakantie maar niet naar hetzelfde land. Je wilt wel samenwonen maar ook je eigen gang kunnen gaan. Keuzen, keuzen, keuzen! Als je denkt dat keuzen elkaar uitsluiten en er geen mogelijkheden zijn heb je een probleem en ontstaat het conflict.

Hoe voorkom je het of los je het op?

Om te beginnen vraagt het dat je goed naar elkaar gaat luisteren zodat je niet alleen de verschillen maar ook de overeenkomsten hoort. Het begint er namelijk mee dat je samen iets wilt. Daar is toch een goede reden voor! Samenwerken wil je omdat het voordeel oplevert, iemand steunen doe je omdat je je verbonden en verantwoordelijk voelt, samen wonen of op vakantie gaan wil je omdat het gezelliger is dan alleen. Als je daarmee begint dan heb je ieders goede intentie al te pakken. Kijk dan opnieuw naar de verschillen die er ook zijn en zoek mogelijkheden om die te overbruggen. Is er nog een andere manier van samenwerking mogelijk dan ieder op zijn eigen manier laten werken die ook tot het resultaat leidt? Kun je iemand op zo’n manier steunen dat ook rekening met jouw belangen wordt gehouden? Is er een andere vakantiebestemming mogelijk die voor iedereen oké is? Kun je zo samenwonen dat ieder ook vrijheid en ruimte voor zichzelf heeft?

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden is een belangrijke voorwaarde om anders met conflicten om te kunnen gaan. Twee weten meer dan een en als je het gesprek er over aangaat levert dit al direct veel meer betrokkenheid bij elkaar op omdat je benoemt dat je samen verder wilt. Dat geeft positieve energie. Ik vermoed dat je het dan ook niet meer over problemen of conflicten zult hebben maar veel positiever naar situaties kijkt en makkelijker tot gezamenlijke oplossingen komt.

Govert van Ginkel

Dit artikel is geschreven door Govert van Ginkel. Govert is gespecialiseerd in Verbindend Communiceren en is binnen dit vakgebied actief als trainer, spreker, intervisor, coach en mediator. Meer informatie over Govert vind je ook op www.govertvanginkel.nl hier. Het actuele trainingsaanbod inzake Verbindend Communiceren is hier te vinden.