Screen Shot 2019-11-21 at 16.54.42

Aannames kunnen je ook op het verkeerde been zetten.

Je kunt zomaar over je eigen aannames struikelen. Niet alles wat je denkt is ook waar. Wellicht heb je dit de afgelopen week weer gemerkt. We vergeten weleens dat een aanname betekent dat we eigenlijk iets juist niet weten en daarmee wordt het een gok als we, zonder alle informatie te hebben, denken dat we precies weten hoe de vork in de steel zit.

Het volgende voorbeeld kan dit illustreren. Over de jaren heen was een werkoverleg saai en droog geworden. De medewerkers verweten de leidinggevende altijd maar aan het woord te zijn en zijn eigen zin te doen. Zij hadden niets in te brengen. De leidinggevende probeerde de medewerkers te informeren en te ontlasten door zaken op zich te nemen. Hij verweet de medewerkers altijd maar achterover te hangen en niets te zeggen. Zij hadden blijkbaar niets in te brengen. De medewerkers dachten niet mee te mogen denken, de leidinggevende dat dat zij dit niet wilden en zijn taak vonden. Ze bekritiseerden elkaars gedrag zonder alle informatie te hebben en de werkelijke intentie te kennen. Vermakelijk en triest als je het effect van de aannames die mensen over elkaar doen zo leest. Er was eigenlijk niemand die deze situatie wenste en tegelijk hield eenieder het in stand door niets hierover tegen de ander te zeggen. Lastig, dat stilzwijgen. Dat bemoeilijkt de samenwerking en afstemming met elkaar en gaat ten kosten van de sfeer.

Tegelijk maakt dat de oplossing eigenlijk ook weer zo makkelijk: Praat er met de ander over! De verbinding herstel je als leidinggevende bijvoorbeeld door je bij de feiten te houden en te benoemen wat je ziet: ‘Ik merk dat jullie niets zeggen en ik alleen aan het woord ben.’ Vervolgens benoem je de positieve intentie die je hebt: ‘Ik denk dat we meer van elkaar leren als er een dialoog ontstaat en ik vermoed dat we zo samen meer kunnen bereiken. Ik wil daar graag ruimte voor maken en heb jullie hulp daarbij nodig. Hoe is dit voor jullie?’ Natuurlijk kun je ook als medewerker dezelfde strategie gebruiken. Begin met: ‘Ik merk dat wij niets zeggen en jij voornamelijk aan het woord bent. ‘Ik denk dat we meer van elkaar leren als er een dialoog ontstaat en ik vermoed dat we zo samen meer kunnen bereiken. Ik zou willen voorstellen dat we samen kijken hoe wij daar ruimte voor kunnen maken. Hoe is dit voor jou?’

Kijk, zo maak je een opening die weer tot verbinding leidt. Verbindend Communiceren geeft je de vaardigheid die je nodig hebt om met deze situaties om te gaan.