Training overzicht
training5

GC en Mediation I

Geweldloze Communicatie
en Mediation I

Deze praktijkgerichte training is bedoeld voor advocaten en mediators die hun vaardigheden die bijdragen aan het tot stand komen van een duurzame oplossing in een procedure of mediation willen verbreden en verdiepen. Daartoe gaan je in deze 5-daagse training (effectieve tijdsbelasting 6 uur p.d.)  intensief aan de slag met taal, bewustzijn en het mediationproces zoals dit door Marshall Rosenberg is ontwikkeld. Ook zij die voor mediation belangstelling hebben of zich regelmatig met conflictbemiddeling bezig houden kunnen aan deze training deelnemen. Ook online is deze training te volgen.

Geweldloze Communicatie en vaardigheden in de advocatuur 
Als advocaat kun je in je mogelijkheden beperkt worden door de sterke emoties die bij partijen leven.
Als advocaat procedeer je dan veelal op tegenspraak, maar levert dat altijd de beste oplossing op?
Vaak kan er door samenspraak meer bereikt worden als je begrijpt wat jouw client en de wederpartij beweegt.
Geweldloze Communicatie helpt je om dit te doorgronden en met de gevoelens van partijen om te gaan zodat een positieve uitkomst in samenspraak mogelijk wordt.

Permanente Educatie

Deze training is door de Mediators Federatie Nederland MfN en de Nederlandse Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten vFAS geaccrediteerd. Hierbij aangesloten Advocaten en Mediators krijgen voor deze training 30 PE punten (MfN in categorie. 1A en vFAS vaardigheidspunten). Deelnemers kunnen met het certificaat van deelname zelf ook bij de NOvA PE punten aanvragen.

Inhoud/onderwerpen

Je wordt je bewust van de invloed die taal heeft en ontwikkelt vaardigheden die een positieve invloed op het verloop van conflicten uitoefenen. Authenticiteit, integriteit en het nemen van verantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijke elementen. Als mediator vervul je een belangrijke rol en heb je tevens een voorbeeldfunctie. De wijze waarop je communiceert beïnvloedt direct de houding van partijen en de uitkomst van het mediationproces.

Steeds terugkerende elementen in dit proces zijn:

 • De wijze waarop en wat je waarneemt.
 • De (betekenis van) gevoelens die hierdoor ontstaan.
 • De waarden en behoeften die hieraan ten grondslag liggen.
 • Het verzoek als de concrete wijze waarop om actie wordt gevraagd.

De betekenis van communicatie is het eerste dat bij een conflict verloren gaat. Het GC mediationproces brengt deze betekenis in de communicatie terug en stelt de mediator in staat om boodschappen van partijen naar de (positieve) intentie die er achter schuilgaat te vertalen. Dit creëert wederzijds begrip en bespoedigt het verloop van de mediation. GC helpt de mediator bij het identificeren van de kern van het conflict en verschaft partijen inzicht in hun situatie. Her- en erkenning van de onderliggende behoeften en de oorspronkelijke intentie draagt bij aan het herstel van de relatie en het onderlinge vertrouwen. Ingenomen blokkerende standpunten worden losgelaten en er ontstaat bereidheid om naar een voor ieder bevredigende oplossing te zoeken. Dit maakt een duurzaam resultaat mogelijk. Ook je eigen positie als mediator komt aan de orde. Hoe zorg je voor zelf in en tijdens dit proces dat je begeleidt en maak je de mediation uiteindelijk voor iedereen tot een succes. Voor de brochure klik je hier.

Leerdoelen

1. Kennis van het (GC) mediationproces.

 • Het model van 4 stappen (waarneming, gevoel, behoefte, verzoek) en empathisch bewustzijn.
 • Het overkomen van complicaties bij mediation (verwarring die ontstaat door het niet onderkennen van het verschil tussen waarneming en interpretatie, gevoel en gedachte, behoefte en strategie, verzoek en eis).
 • Mediationvaardigheden:
  1. Actief luisteren.
  2. Vertalen en herhalen
  3. Doorgronden en betrekken
  4. Verbindend onderbreken
  5. Verbindende zelfexpressie
  6. Tracking
  7. Empathie
  8. Zelfzorg/zelfempathie
  9. Besluitvorming

2. Het toepassen van het GC-proces en de vaardigheden bij de eigen mediations.

methodiek

De training is praktijkgericht. Naast theorie- overdracht is er sprake van ervaringsgericht werken. Je past GC op (eigen) casuïstiek toe en je zult je inzicht verdiepen door met anderen samen te werken en uit te wisselen.

GC en mediation II

Mediators die aan GC en mediation I of een gelijkwaardige training hebben deelgenomen kunnen zich daarna verder bekwamen en deelnemen aan de 6-daagse training GC en mediation II (MfN 38 PE punten cat 1A).

Kosten

€ 1975,- (5 dagen inclusief 1 uur intervisie, koffie, thee, lunch, handleiding). Deze training is vrijgesteld van BTW. Op verzoek wordt deze training ook aan bestaande (intervisie)groepen gegeven. Een korting wordt gegeven als de locatie en catering door de groep zelf wordt verzorgt.

Training / Workshop data

* Tenzij anders aangegeven is de tijd van 10 – 17 uur.

 • 28 sep

  GC en Mediation I

  Utrecht

  28 sept. 12 okt. 2 & 16 & 30 nov. 2023, voor mediators en advocaten 30 PE punten vFAS en MfN