Training overzicht
training9

Coordinator Herstelrecht in het onderwijs

Herstelgericht werken creëert een schoolklimaat waarbinnen op alle lagen in de school (of instelling) conflicten worden voorkomen en aangepakt op een manier die enkel winnaars oplevert. Bij conflicten en wangedrag kan een school op de stoel van Rechter of op die van Dorpsoudste plaatsnemen. De Rechter kijkt welke regels overtreden zijn, wie dat hebben gedaan en welke straf moet volgen. De Dorpsoudste kijkt wat er is gebeurd en wie daar schade van hebben ondervonden. Hij brengt de betrokkenen bij elkaar en laat hen in overleg zelf de schade herstellen. Slachtoffers worden gehoord en daders herwinnen een volwaardige plek in de school. Deze training leidt specialisten op die in school Herstelrecht vorm en inhoud geven en daarmee een verbindende factor zijn. De training Coordinator Herstelrecht in het onderwijs wordt namens en in samenwerking met het Expertise Centrum voor Herstelrecht in het Onderwijs (ECHO) gegeven.

Voor wie bedoeld

Deze training is bedoeld voor Teamleiders, mentoren en begeleiders op scholen en instellingen.

 

Kosten

€ 875,- voor 4 dagen (effectieve tijdsbelasting 6 uur p.d.) incl koffie, thee en het Handboek Herstelrecht in het Onderwijs van Hans Oostrik en Jan Ruigrok en Respect aan de basis van Hans Oostrik)

Deze training is vrijgesteld van BTW.

Training / Workshop data

* Tenzij anders aangegeven is de tijd van 10 – 17 uur.