Training overzicht
training7

Restorative circles

Waar gaat deze 1-daagse training over?

Een Restorative Circle is een manier die mensen die met elkaar in een gemeenschap leven in staat stelt om effectief met conflicten om te gaan. We gebruiken een ruime definitie en denken dan niet alleen aan gezinnen, families, leefgemeenschappen, dorpen, steden etc. maar aan iedereen die met anderen in dezelfde omgeving leeft en direct de effecten daarvan ervaart. In de Favela’s (achterbuurten) van Rio de Janeiro ontwikkelde de Engelsman Dominic Barter het concept van Restorative Circles. In een gebied waar gewapende bendes zo hun eigen regels van recht hanteerden bracht hij een geweldloos alternatief waarbij deelnemers aan een Restorative Circle samen een voor allen respectvolle oplossing vonden. Een model dat de Braziliaanse regering heeft overgenomen als alternatief voor de gevestigde rechtspleging. In Restorative Circles komen alle bij een conflict betrokkenen aan het woord en wordt gestreefd naar een voor iedereen bevredigende oplossing. Na te zijn ontwikkeld in de achterbuurten van Brazilië heeft dit model via scholen, rechtszalen en gevangenissen zijn weg gevonden naar een toepassing in allerlei contexten daarbuiten en zich tevens naar het buitenland verbreid. Restorative Circles richten zich op het maken of herstellen van de verbinding tussen individuen, families, groepen, organisaties en gemeenschappen. Een Restorative Circle schept de mogelijkheid voor mensen om op een empathische wijze en ondanks aanwezige verschillen elkaar de hand te reiken, zingeving te vinden en het persoonlijk welzijn en dat van de hele gemeenschap te vergroten. Deelname aan een Restorative Circle vergroot de cohesie tussen mensen en schept voorwaarden voor een vruchtbare samenwerking. Restorative Circles bieden een veilige omgeving voor een open dialoog die betrokkenheid tussen deelnemers creëert waardoor zij opnieuw gaan nadenken over ingenomen standpunten en een andere kijk krijgen op het samen leven en werken.

In een Restorative Circle krijgen alle aanwezigen de gelegenheid om te praten over:

  • wat er gebeurde
  • wat het effect daarvan is
  • wat er nodig is om dit voortaan te voorkomen
  • wat er nodig is om samen verder te kunnen

Restorative Circles gebruikt voor dit proces een structuur waarbij steeds 1 persoon aan het woord is. Een facilitator begeleidt dit proces en helpt aanwezigen de intentie en betekenis duidelijk te krijgen.

Hoe verloopt deze training?

In Restorative Circles wordt gebruik gemaakt van een stap voor stap proces waarbij concrete voorbeelden uit de praktijk deelnemers het gewenste inzicht geven. Tijdens deze 1-daagse training (effectieve tijdsbelasting 6 uur) ontwikkelen deelnemers vaardigheden die hen helpen om in contact met anderen steeds weer de verbinding te vinden. De systematische benadering geeft mensen en gemeenschappen het gereedschap om ook met toekomstige conflicten anders om te gaan. Een pro-actieve, praktische en geweldloze benadering die toekomstig geweld en schade beperkt of voorkomt. Deelnemers aan een Restorative Circle krijgen een levensechte ervaring van de kracht van een geweldloze benadering van een conflict die in een stressvolle situatie begrip en positieve verandering weet te brengen. De opbouw van de training bestaat steeds uit een stukje theorie, een demonstratie en eindigt met een oefening en evaluatie. Deze training is gericht op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en daarbij creatief en actief met anderen samenwerken.

Voor wie is deze training geschikt?

Deze workshop is geschikt voor iedereen die de Nederlandse taal beheerst (workshops in het Engels zijn mogelijk) en actief met sociale vernieuwing en ontwikkeling bezig is.

Kosten

Particulieren: € 129,- incl. 19% BTW (inclusief handleiding, koffie en thee, exclusief lunch).
Zakelijk: € 175,- excl. 19% BTW (inclusief handleiding, koffie en thee, exclusief lunch).

Training / Workshop data

* Tenzij anders aangegeven is de tijd van 10 – 17 uur.