Training overzicht
shutterstock_606915137 – Version 2 3

GC Mediation

GC Mediation (Geweldloze Communicatie Mediation) is een benadering die er op is gericht om betrokkenen beter met elkaar te laten communiceren. Mensen die elkaar beter begrijpen komen zo vanuit zichzelf tot oplossingen waarbij zij het meest gebaat zijn. De mediator speelt daarbij een actieve rol en ondersteunt waar nodig, zodat de essentie van iedere boodschap wordt begrepen. Omdat mensen zich zo beter in elkaar kunnen verplaatsen transformeert de situatie of het conflict.

OPEN DIALOOG
Onder begeleiding van een mediator biedt GC Mediation een veilige omgeving voor een open dialoog die betrokkenheid tussen de aanwezigen creëert. Hierdoor gaan de deelnemers opnieuw nadenken over de door hun ingenomen standpunten en krijgen zij een andere kijk op de situatie. Dit resulteert in nieuwe mogelijkheden om samen te zijn, te leven en te werken.

AFSPRAKEN
In een GC Mediation krijgen alle aanwezigen de gelegenheid om te praten over:

 • wat er gebeurde,
 • wat het effect daarvan is,
 • wat er nodig is om dit voortaan te voorkomen,
 • wat er nodig is om samen verder te kunnen.

Alle deelnemers nemen op vrijwillige basis deel aan een GC Mediation. Voorafgaande aan de groepsbijeenkomst vinden er ‘voorgesprekken’ plaats. Zo mogelijk is dit met alle betrokkenen individueel. Is dit niet mogelijk dan zal dit per groep plaatsvinden. Het doel hiervan is een gezamenlijk inzicht te ontwikkelen in de kern van de gerezen situatie. Als bij de situatie ‘betrokken’ wordt aangemerkt een ieder die door de situatie wordt geraakt. Tevens is er de mogelijkheid om die mensen uit te nodigen die, alhoewel zij niet door de situatie worden geraakt, aan een oplossing kunnen bijdragen.

BEGELEIDING
Als mediator schept jij de voorwaarden voor de GC Mediation. Je begeleidt het proces, licht dit toe en helpt de aanwezigen de intentie en betekenis van wat zij gezegd en gehoord hebben duidelijk te krijgen. De afspraken zijn in het belang van allen die aan de mediation deelnemen opgesteld. Indien nodig herinner je de aanwezigen aan de gemaakte afspraken. Een GC Mediation kent geen vooraf bepaald doel of uitkomst, anders dan dat het zich richt op het opnieuw tot stand komen van begrip tussen alle betrokkenen. De ervaring leert dat als dit eenmaal tot stand is gekomen dit begrip nieuwe mogelijkheden voor alle deelnemers genereert.

KENNISMAKING GC MEDIATION
Mediators kunnen met GC Mediation kennismaken door deel te nemen aan een dagtraining over dit onderwerp. Tijdens deze dag krijg je een andere kijk op de mediation zoals je deze gewend bent en ervaar je zelf het verschil dat dit uitmaakt door de nieuwe vaardigheid te oefenen. Deze training is door de MfN geaccrediteerd voor 6 PE-punten in Cat. 1A en door het IMFO/vFAS voor 6 PE punten. De nodige vaardigheden komen ook aan de orde in de training Mediatior I die 30 PE-punten vFAS en MfN 30 PE-punten oplevert in Cat. 1A.(effectieve tijdsbelasting 6 uur p.d.)

Kosten

€ 275,- (1 dag inclusief koffie, thee, lunch en handleiding).

Deze training is vrijgesteld van BTW.

Training / Workshop data

* Tenzij anders aangegeven is de tijd van 10 – 17 uur.

 • 22 mrt

  Oefendag GC & Mediation

  Utrecht

  Mediators €135,- (inclusief de kosten aanvraag PE punten MfN)
  Anderen €75,-

 • 26 sep

  GC Mediation

  Utrecht

  10 -17 uur, 1 dag, €275,-  vFAS/IMFO & MfN 6 PE punten Cat 1A, bel/email voor meer info