Training overzicht
training2

GC begeleiding van conflicterende ouders en kinderen

GC in begeleiding van conflicterende ouders en hun kinderen.

Deze praktijkgerichte 5-daagse training is bedoeld voor Jeugd en gezinsprofessionals die zich willen verdiepen in de toepassing van de taal, vaardigheden en bewustzijn van Geweldloze Communicatie (GC) bij begeleiding van ouders in conflict en hun kinderen.

Deze training wordt in het Nederlands gegeven en begeleid. De methodiek is gebaseerd op Geweldloze Communicatie.

De training is gericht op deskundigheidsbevordering van de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional.

De training is ervarings- en praktijkgericht en bevat presentatie (theorieoverdracht rond GC), oefeningen (aan de hand van hulpvragen uit de eigen praktijk), reflectie (verdieping van begrip van GC aan de hand van de eigen ervaring), uitwisseling en discussie, casussen (uit de eigen praktijk).

Het hart van de training bestaat uit het driestoelen-leermodel: leren door te doen, door ter plekke coaching en feedback vanuit verschillende perspectieven.

Het driestoelenmodel geeft gelegenheid om de jeugdhulpverlener, ouders of kind en toeschouwer te zijn in rollenspellen rond conflictsituaties.

Voor een optimaal leerproces rouleren de rollen.

Leerdoel:
Kennis van en oefening in het begeleidingsproces dat door Marshall Rosenberg (grondlegger van GC) is ontwikkeld:
– Een model in vijf stappen (de plek van waarneming, gevoel, behoefte, verzoek en empathisch aanwezig zijn)
– De valkuilen bij jeugd- en gezinsprofessionals – verwarring over waarneming/oordeel, gevoel/gedachte, behoefte/strategie, verzoek/eis /verschil in waarneming bij kind / ongelijk gestemde ouders en eigen inbreng van deelnemers
– Negen begeleidingssvaardigheden (waaronder het vertalen van waarneming/gevoel/behoefte, het laten benoemen daarvan door ouders en kinderen, onderbreken, ‘tracking’)
– pre-/post begeleiding (zelfzorg voor/van de jeugd- en gezinsprofessional en bewustwording van een leer- groeicyclus)

Leeruitkomst:
Jeugdhulpverleners kunnen het proces van Geweldloos Communiceren in de eigen praktijk toepassen bij begeleiding van ouders die in conflict zijn, en samen 1 of meerdere kinderen hebben.
Zij kunnen de verschillende hulpvragen specifiek herkennen, het kind centraal plaatsen via de methodiek, met empathie naar eigen ouders, waardoor zij beiden openstaan voor verdere verbetering in communicatie en uitkomsten voor hun kinderen.
De jeugd- en gezinsprofessional behandelt het proces met zelfzorg en reflectie op eigen handelen.

Accreditatie PE-punten
De stichting Kwaliteitsregister Jeugd SKJ heeft 40,5 PE-punten aan deze training toegekend.

Kosten

€1025,– inclusief koffie, thee en lunch. De training is van BTW vrijgesteld

Training / Workshop data

* Tenzij anders aangegeven is de tijd van 10 – 17 uur.

  • 30 jan

    GC in begeleiding van conflicterende ouders en hun kinderen

    't-Veerhuis, Nieuwegein

    30 jan, 13 febr, 5 en 19 maart en 2 april 2020