Training overzicht
shutterstock_606915137 – Version 2 3

Mediation

Mediation (bemiddeling) ziet alle bij een conflict betrokken partijen als gelijkwaardig en geeft aan niemand, noch aan welke zienswijze ook, de voorkeur. In het bemiddelingsproces worden partijen geholpen om een gezamenlijke oplossing te vinden. Dit begint met het verkennen van de feiten. Als mediator heb ik daarin een actieve rol en help ik partijen beter met elkaar te communiceren. Dit wordt ook wel Transformative Mediation genoemd. Als mediator bied ik onpartijdige begeleiding en ondersteuning bij het komen tot een bevredigend resultaat.

Een herstelgesprek, -conferentie of Restorative Circle is zinvol als alle betrokken partijen binnen een gemeenschap (bijvoorbeeld een school of afdeling op het werk) na een incident de mogelijkheid willen onder- zoeken of en hoe zij met elkaar verder kunnen.

Het kan gaan om een situatie die tot 2 personen beperkt is. Zijn er meer dan 2 personen bij het conflict betrokken, dan worden alle betrokkenen uitgenodigd om aan een groepsproces deel te nemen. Afhankelijk van het onderwerp en de omvang van de groep kunnen er bij een herstelconferentie of Restorative Circle 2 bemiddelaars / procesbegeleiders betrokken zijn. In dat geval worden de kosten per bemiddelaar in rekening gebracht en wordt eerst een offerte uitgebracht.

Voor de brochure inzake een Restorative Circle klik hier.

Locatie

Bemiddeling vind in Utrecht plaats (geen extra reiskosten) of op een neutrale locatie in de omgeving van betrokken partijen.

Ook via Skype, Zoom of FaceTime mogelijk.

Voor een gratis informatief gesprek (15 min.) kunt u met mij per telefoon of email contact opnemen.

Kosten

Mediation of Herstelgesprek
PARTICULIEREN
€   125,- per uur (gesprek met 2 personen)
ZAKELIJK
€ 195,- per uur (gesprek met 2 personen)

HERSTELRECHT CONFERENTIE EN RESTORATIVE CIRCLE
Particulier € 195,- per uur (per groep)

Zakelijk € 245,- per uur (per groep)

KOSTEN REISTIJD
€80,- per uur voor locaties buiten Utrecht + 0,40 per km
Locatiekosten worden doorberekend.

Training / Workshop data

* Tenzij anders aangegeven is de tijd van 10 – 17 uur.