Training overzicht
man-gf24918952_1920

Preventieve & Re-integratie gesprekken Poortwachter

Voor veel organisaties is de toename van het aantal mensen dat last heeft van spanningsklachten, overspannenheid of burnout een punt van zorg. De Wet Poortwachter heeft tot doel werkgevers en werknemers te stimuleren een actief en preventief verzuimbeleid te voeren.

Preventieve of re-integratiegesprekken over spanningsklachten, hersteltijd en de herstelbehoefte zijn meestal niet makkelijk. Leidinggevenden weten vaak niet goed wat ze wel of niet kunnen zeggen en hoe ze dit het best kunnen aanvliegen. De Wet Poortwachter roept voor hen vaak vragen op terwijl de organisatie volgens de Arbowet verplicht is beleid te voeren, binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, dat erop is gericht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken als dit een risico vormt binnen de organisatie.

Tijdens deze praktische 3 uur durende workshop krijgen leidinggevenden de kans om hun kennis te vergroten, vragen te stellen en gespreksvaardigheden inzake preventieve of re-integratiegesprekken te oefenen. Het scheppen van een gezond werkklimaat en het beperken van verzuim en het duurzaam vitaal houden van medewerkers staat voorop. Juist wanneer zaken moeilijk bespreekbaar lijken is het zaak de verbinding met elkaar te houden. Het verbindend communiceren helpt daar enorm bij.

Kosten

Vraag een offerte aan!

Training / Workshop data

* Tenzij anders aangegeven is de tijd van 10 – 17 uur.