The John Howard Society

Deze organisatie begeleidt mensen die onder toezicht van de Canadese  reclassering zich oriënteren op het opnieuw  deelnemen aan de maatschappij en op zoek zijn naar werk. In samenwerking met deze organisatie co-faciliteerde ik de AVP-training (Alternatives to Violence Project) die ziet op het vergroten van de vaardigheid om met conflicten, kritiek en andere lastige situaties om te gaan. Na de training zijn zij beter in staat om met hun emoties om te gaan en alternatieve oplossingen voor moeilijke situaties te ontdekken.